Quality Management System Auditor / Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

การอบรมครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

-หลักสูตรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM)

-คุณภาพและหลักของการประกันคุณภาพ

– ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ

– การวางแผนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม Checklist และเทคนิคการตรวจประเมิน

– การดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเปิด – ปิด และการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

– การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ และการดำเนินการแก้ไขติดตาม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน iso 9001:2015
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (QMS)
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 • ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทักษะการตรวจประเมินจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบประเมินและผู้จัดการงานรับรองระบบบริหารโดยตรง

ระยะเวลาการอบรม  5 วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com

Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างกระชับ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารจัดการด้าน Food Safety และการตรวจประเมินระบบ Food Safety อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้

 • นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การดำเนินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การรวมระบบกับระบบการจัดการอื่นๆ
 • การเฝ้าระวังผลการดำเนินการ
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • ข้อกำหนดในการขอการรับรอง
 • ทักษะการสัมภาษณ์
 • การขึ้นทะเบียนกับ IRCA
 • การเขียนรายงาน
 • แบบทดสอบของ IRCA

ผู้ควรเข้ารับการสัมมนา

 • วิทยากร หรือ ที่ปรึกษาด้าน Food Safety
 • ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor / Lead Auditor
 • ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
 • ทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier Audit)
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
 • ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ GMP/HACCP, ISO 22000, BRC, IFS และ Food Safety
 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ระยะเวลาอบรม  5  วัน

เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.margeting@gmail.com

คพ.รับ “ผู้ทดสอบกลิ่น” ดมของเสียจากแหล่งมลพิษ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัญหาร้องเรียนเรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ซึ่งปัญหากลิ่นเหม็น จัดมีการ้องเรียนเป็นลำดับแรกมาตลอด และจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประกาศ เรื่อง “กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 23 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต เนื่องจากวิธีตรวจวัดตามประกาศฯ กำหนดให้ใช้เป็นวิธีการดมกลิ่นด้วยจมูกของผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อตรวจวิเคราะห์กลิ่น ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนจาก คพ.หรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

อธิบดี คพ.กล่าวต่อว่า คพ.จึงกำหนดวันทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ ที่ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม อาคารห้องปฎิบัติการ ชั้น 4 คพ.

สำหรับผู้ที่สนใจที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี สมัครเข้าร่วมทดสอบ โดยต้องสามารถคัดแยกกลิ่นจากสารสกัดพื้นฐาน 5 กลิ่นให้ได้ก่อน ได้แก่

 • กลิ่นอุจจาระ
 • กลิ่นถุงเท้า
 • กลิ่นดอกไม้
 • กลิ่นผลไม้

ผูุ้ผ่านการทดสอบจะได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 600 บาท

สมัครที่ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม โทร.02-2985385อีเมล์ : aqmiap@gmail.com


ที่มา : ไทยรัฐ

5 คำแนะนำในการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

หลายคนอยากที่จะมีรายได้เสริม มีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเอง ไม่ต้องกลัวแล้วคะ ปัจจุบันมีโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำในการสร้างแบรนด์ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นคิดสูตร ออกแบบแพคเกจจิ้ง ผลิตเครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งดำเนินงานด้านจด อย. แทนเรา ทำให้คุณสามารถมีแบรนด์เครื่องสำอางได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำ 5 เทคนิคในการเลือกโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง อย่างไรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1. เลื่อกโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับมาตรฐาน

หนึ่งในเคล็ดลับทำให้คุณสบายใจและผ่อนแรงลงไปได้มากเลยนั้นคือ การเลือกโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานโรงงาน GMP , ISO และผ่านการรับรอง จดแจ้ง อย. ถูกต้อง เพื่อมั่นใจว่าแบรนด์เครื่องสำอางของคุณที่ผลิตออกมานั้น จะปลอดภัยหายห่วง ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

2. สูตรเครื่องสำอางที่นำเสนอ ต้องไม่ซ้ำกันกับแบรนด์อื่น ๆ

หลายๆ คน อาจไม่เคยสังเกต หรือถามถึงต้นตอกำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เราจะผลิตว่าเป็นสูตรใหม่ สูตรปรับปรุง หรือว่าสูตรเหมือนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่น ๆ ซึ่งการรับผลิตเครื่องสำอางที่ดีนั้นต้องใช้สูตรเพียงหนึ่งเดียว หรือของใครของคนนั้น เพราะด้วยกิมมิค หรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราควรจะถามรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย เพราะมีบางโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ใช้วิธีนี้ในการรับผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเรียกว่าผลิตคงไม่ถูก ต้องเรียกว่าเป็นการแบ่งขายแล้วนำไปตีแบรนด์เองถึงจะถูก แนะนำให้สอบถามรายละเอียดให้ดี

3. คุณภาพวัตถุดิบที่นำมาผลิตเครื่องสำอาง

ข้อนี้สำคัญมาก ๆ เพราะถือเป็นส่วนสำคัญ แทบจะเรียกว่าหัวใจของผลิตภัณฑ์เลยก็ว่าได้ เพราะหากได้วัตถุดิบที่ดี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราก็จะโดดเด่นยิ่งขึ้นไปด้วย และช่วยลดปัญหาตามมาภายหลัง ทั้งในเรื่องของอาการแพ้ หรือปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้คุณมุ่งไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องพะวง

4. ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำดี อย่างผู้รู้จริง

เลื่อกโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง ที่ให้คำแนะนำเราอย่างผู้รู้จริง และดูแลเราทุกขั้นตอน เพราะความคาดหวังของเราคือมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และช่วยเหลือในการผลิตเครื่องสำอางทุกขั้นตอน เพราะหากเราได้โรงงานที่ดี จะได้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างจริงใจ ทำให้คุณเหมือนมีลูกน้องอีกเป็นร้อยๆ คนในการสร้างแบรนด์

5. มีกำหนด Timeline ผลิตเครื่องสำอางอย่างชัดเจน

การทำอะไรซักอย่างให้เสร็จบรรลุเป้าหมายนั้น ต้องมีระยะเวลา การจ้างโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางก็เช่นกันขณะก่อนตกลงเซ็นสัญญา ให้ถามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เราทราบ ระยะเวลาที่เราจะเตรียมตัว ในการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ต่อ เช่น การตลาด การโปรโมท เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เริ่มต้นจาก 5 ข้อนี้ก่อนเลือกโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง ก็จะทำให้คุณได้โรงงานผลิตที่มีคุณภาพแล้ว ที่เหลือก็สามารถสอบถามคำแนะนำจากโรงงานได้เลยนะค่ะ

ชี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังเติบโตได้ แต่ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพต่อเนื่อง

TMB Analytics ชี้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังเติบโตได้ แต่ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพต่อเนื่อง แนะใช้การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพของผู้บริโภค

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหมายถึง กลุ่มอาหารเสริมพร้อมดื่ม อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ผสมวิตามินและสมุนไพร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการตามเทรนด์รักษ์สุขภาพของผู้บริโภคประกอบช่องทางการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ศึกษาโครงสร้างรายได้และการแข่งขันของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยพบว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องและทำกำไรได้ค่อนข้างดี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย 10%ต่อปี และธุรกิจนี้ยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้ค่อนข้างสูงประมาณ 40-50%ต่อรายได้ จากข้อมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในปี 2560 พบว่ามีรายได้รวมอยู่ที่ 8.7 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 6,300 ราย โดยเจ้าตลาดเป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 10 ราย ซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดไปแล้วกว่า 60%